Utviklingen i eldreomsorgen i Drangedal

Valgkamper preges dessverre alt for mye av elendighetsbeskrivelser og svartmaling.
Vi bygger ikke samfunnet ved ensidig fokusering på problemene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Ola Nesland

Skal vi få energi og pågangsmot til å skrittvis bedre tjenestetilbudet må vi ha som grunnlag det positive som har skjedd, og så ta fatt i det som må gjøres bedre framover.

Venstre synes derfor at vi alle bør tenke litt tilbake på hva som har skjedd innen eldreomsorgen i Drangedal de siste 7-8 årene.

Da tanta mi tidlig på 90-tallet ikke kunne greie seg hjemme lengre var det eneste tilbudet et lite trangt rom med do ute på gangen på den gamle sjukeheimen. Ho var alt for oppegående til å havne på sjukeheim, men det var den gang det eneste tilbudet kommunen hadde.
Da faren min noe senere også måtte ha hjelp fra kommunen, kom han etter et midlertidig opphold på gamle Holte, til omsorgsboligene i Gudbrandsvei. Det var et svær godt tilbud, og både han og de andre jeg traff der uttrykte stor tilfredshet.

Nå har vi også fått omsorgsboliger på Neslandsvatn, og jeg har tenkt:
Tenk om tanta mi og faren min kunne fått det tilbudet i nærmiljøet da de hadde behov. Det ville vært ideelt. Omsorgsboligene og ny moderne sjukeheim har betydd en kraftig standardheving på eldreomsorgen i Drangedal, samtidig med at de ansatte også har fått langt bedre arbeideforhold.
I dag har kommunen 32 sjukeheimsplasser, 14 plasser for senil demente og 28 omsorgsboliger. Vil har altså i dag 74 plasser, mot 64 den siste tiden på det gamle sykehjemmet.
Eldreboligene på Neslandtunet og i den ombygde sjukeheimen i Drangedal er også med på å gjøre hverdagen lettere for eldre som ønsker en mindre lettstelt leilighet.

Vi står imidlertid også over for store utfordringer i den videre utbyggingen av eldreomsorgen i kommunen. Derfor hadde rådmannen under siste budsjettbehandling foreslått å avsette midler i budsjettet for 2007 til planlegging av 8 nye omsorgsboliger og et Dagsenter ved sjukeheimen. Det ble vedtatt, og Venstre vil nå avvente innstillingen fra adhoc- utvalget som vurderer hva som videre bør gjøres for at tilbudet til Drangedals eldre skal bli enda bedre.
Venstre ønsker en dialog med de andre partiene i kommunestyret både for å bygge flere fleksible omsorgsboliger og bedre kvaliteten på det daglige tilbudet til de eldre.

Ola Nesland
4, kand. for Drangedal Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**