3 gode grunner til å stemme Venstre

Venstre er Trondheims sosialliberale parti. Vår politikk forener personlig frihet med ansvar for fellesskapet og hverandre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

vk-åpning 2

Grønn by
Venstre vil innføre rushtidsvagift i Trondheim. Midlene fra dette skal vi bruke til å løse akutte veiproblemer, som Sluppen bru og E6 sør, i tillegg til at vi vil bruke halvparten av midlene til å gjøre buss- og trikketilbudet i Trondheim mye bedre og billigere. Bussen og trikken skal ha samme ruter hele dagen. Det skal være enkelt å huske når det går en buss eller trikk!

Lærer

Kvalitetsskole
For å få kunnskapsrike og trygge elever, trenger vi kunnskapsrike og trygge lærere. Vi ønsker derfor å innføre et kompetanseår for lærere, noe som innebærer at lærere etter sju år kan få permisjon for videreutdanning i inntil ett år med full lønn.

Barn, kreativ, skole

Sosialt ansvar
Venstre har i siste bystyreperiode konsekvent arbeidet for å styrke barnevernets ressurser. Barnevernet må være basert på god kompetanse, og det krever tillit til fagfolk som har en vanskelig, men viktig jobb. En styrking av barnevernet er det beste tiltaket vi har mot rusmiddelmisbruk og kriminalitet. En god oppvekst er en viktig premiss for et godt liv!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**