Helse

Vanylven har store utfordringar framføre seg med tanke på å behalde ei god helseteneste, og framfor alt bli betre der vi framleis ikkje er gode nok.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Venstre vil jobbe for:

Avlastning for familiar med stort omsorgsbehov.

Fleire sjukeheimsplassar.

Ein sentral for pleie/hjelp i Vanylven, slik at eldre har høve til å bu heime lenger om dei ynskjer dette.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**