Næringspolitikk for fremtidig vekst

Venstre vil ha en politikk som stimulerer grûndervirksomhet og nyskaping av lokale arbeidsplasser. Vi må støtte mennesker i Bærum kommune som har en god idè og som tror på den.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Teknologi, pc

Teknologi, pc
Foto: Luth

Stor variasjon i arbeidslivet gir muligheter for spennende jobber for mange mennesker med et vidt spekter av interesser i Bærum. Venstre mener at offentlig og privat tjenesteyting bør sameksistere og by hverandre konkurranse, samarbeid og oppgavedeling.

For nyetablerere er det et også spørsmål om å kunne kombinere virksomhet og å ta økonomisk ansvar for familien.
Støtteordninger er primært et rikspolitisk anliggende.
Konkret har Venstre i Stortinget fremmet følgende forslag i 2006 og 2007: Selvstendig næringsdrivende, uavhengig av om tilleggsforsikring er tegnet, gis rett til:

a) 100 % dekning av sykepenger under svangerskap (inntil 6 G)
b) 100 % dekning av svangerskapspenger (inntil 6 G)
c) 100 % dekning av fødsels- og adopsjonspenger (inntil 6 G)
d) 100 % dekning av omsorgspenger fra 1. dag (inntil 6 G)
e) 100 % dekning av pleiepenger og opplæringspenger (inntil 6 G)

Samtlige endringer bør gjennomføres uten at trygdeavgiften for selvstendig næringsdrivende økes.
Innovasjon Norges fordelingspolitikk er også et rikspolitisk anliggende, men vi kan kommunalt påvirke våre Stortingspolitikere til vurdering av hva som er områder med behov for tildeling.

For å bevare velferdsamfunnet vårt og tilgang på skattemidler til Bærum er vi avhengige av at mennesker tør å starte opp småbedrifter.
Med en sterk urbanisering og god tilgang på kapital er det viktig at ikke store bedrifter blir tilnærmet enerådende. Vi ønsker et mangfold av små og store bedrifter.

Rimelige lokaler for kontorfelleskap for nyetablerere mener vi er et godt støttetiltak, mens forutsigbare rammevilkår er en forutsetning for alle bedrifter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**