B for bibliotek

Venstre er for et moderne bibliotek på rutebilstasjonen, omgitt av en stor park som skaper et sammenhengende rekreasjonsområde fra Odden til Sorenskrivergården. Jeg har respekt for dem som vil ha biblioteket et annet sted. Men det er to grunner til at Venstre står fast på den valgte plasseringen, skriver Hans Antonsen i dette innlegget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Busser i dag, bibliotek i morgen?

Venstre er for et moderne bibliotek på rutebilstasjonen, omgitt av en stor park som skaper et sammenhengende rekreasjonsområde fra Odden til Sorenskrivergården. Biblioteket selv skal ikke stikke en meter lenger fram enn det Postgården gjør i dag.

Jeg har respekt for dem som vil ha biblioteket et annet sted. Men det er to grunner til at Venstre står fast på den valgte plasseringen: Et moderne bibliotek er fellesskapets møteplass og endelig et sted du ikke trenger å ta fram lommeboka. Det vil vi ha sentralt! Biblioteket nær sjøen kan bli en fantastisk, innendørs møteplass på kalde dager når det ikke frister med bryggesleng.

For det andre: Det er 27 år siden biblioteket flyttet inn i midlertidige og for små lokaler. La oss gjøre slutt på ventingen og komme i gang med byggingen! Alternativene er uklare, de vil ta tid å utrede og tegne. Kan vi dessuten være sikre på at et nytt sted ikke utløser nye diskusjoner om plassering?

3.717 skrev i 2005 under på "Nei til ABM-bygg på Rutebilstasjonen", inkludert noen av oss som nå arbeider for bibliotek her. Flere av oss kunne gjort det, for ABM var en dårlig idé. Men arkivdelen er forlengst borte, og museumsdelen i beste fall usikker. Bygget er blitt mindre, og det er trukket tilbake fra bryggekanten. Da står vi igjen med B for bibliotek, og det vil vi ha nå! Er alle 3.717 mot det?

Vi syns det er flott at vårt standpunkt engasjerer mange. Noen korte svar på noen spørsmål som er stilt til oss: Tegningene som eksisterer er skisser, og bygget bør tilpasses bedre til omgivelsene når det realiseres — det har arkitektene selv understreket. I dette ligger også sikring mot både nåværende og framtidig vannstand. Venstre vil også styrke øvre sentrum, men det kan gjøres på andre måter enn å plassere biblioteket der. Biblioteket bør ligge sentralt på byens nye festplass!

Vi har i valgkampen fått overveldende, positiv respons på "Venstres lille grønne sentrumsplan". Noen innlegg i avisa støtter alt her, unntatt bibliotekplasseringen. Det inkluderer også innlegg fra to av våre egne listekandidater. La det stå som illustrasjon på at Venstres helhetlige tenkning rundt sentrum er og bør være det aller viktigste.

Hans Antonsen
Venstre

(på trykk i Grimstad Adressetidende 1. september 2007)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**