Fakta om Venstres avstemminger i stadionsaken

Haugesunds Avis skriver i en lederartikkel om Venstres standpunkt i stadionsaken. Dessverre inneholder artiklen flere grove faktafeil. Disse danner grunnlaget for avisens konklusjon som følgelig også blir feilaktig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


I sin gjennomgang av “historien” skriver HA følgende:

18. april 2007: Prosjektrapporten fra utbyggingsselskapet er til behandling. Venstre stemmer for å gå videre med prosjektet.

Dette er feil. Venstre stemte i mot å gå videre med prosjektet i tråd med rådmannens innstilling. Venstre etterlyste andre alternativ enn det som ble lagt fram for bystyret.

13. juni 2007: Stadion saken er igjen oppe i formannskap og bystyre. I formannskapet sier Venstre fortsatt ja, i bystyrebehandlingen etterpå stemmer Venstre nei.

Dette er feil: Venstre har ikke fast representant i formannskapet. Den 13. juni møtte Venstres representant som vararepresentant i formannskapet. Vår representant stemte der for at det skulle bevilges midler til videre utredning av prosjektet, men gav samtidig på ny uttrykk for at Venstre primært ønsket andre alternativer utredet. Samme representant opprettholdt sin stemmegivining og merknad i bystyret. Venstres andre representant i bystyret stemte i mot at prosjektet skulle videreføres. Venstre snudde derfor ikke fra formannskapet til bystyret slik Haugesunds Avis skriver.

At Venstre i bystyrets behandlinger av saken fra november 2004 til desember 2006 har stemt for utredninger og generelle reguleringer er korrekt. Det som ikke nevnes i Haugesunds Avis er at Venstre samtidig har etterlyst alternative utredninger, noe bystyrets flertall ikke har ønsket.

Beslutninger i bystyret bør fattes på grunnlag av fakta. Det ville være rart om man motsatte seg innhenting av slike fakta. Prosjektet som helhet ble først lagt fram for bystyret den 18. april. Venstre stemte da mot prosjektet.

Det er ikke riktig at Venstre har snudd 180 grader i denne saken. Venstre har hele tiden etterlyst andre alternativer. Når slike alternativer ikke finnes skyldes det at flertallet i bystyret ikke har ønsket å forholde seg til annet enn prosjektet på Flotmyr. Det må bystyrets flertall ta ansvar for, det skyldes ikke Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**