Brosjyrer til nedlasting

Her finner du brosjyrer om ulike tema knyttet til lokalvalget. Du trenger Acrobat Reader for å lese brosjyrene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Hovedbrosjyre

Vår Hovedbrosjyre kan du laste ned her >>

I denne brosjyren finner du kortfattet informasjon om ulike saker Haugesund Venstre vil arbeide for i den kommende perioden. I brosjyren har vi lagt vekt på å presentere utfordringer knyttet til saker som ennå ikke har vært opp til behandling i bystyret.

Hovedbrosjyre

Hele programmet vårt kan du laste ned her >>

Det er et omfattende dokument på 16 sider, men det er optimalisert for hurtig nedlasting over internett. Dersom du ikke har bredbånd kan det imidlertid ta litt tid å laste programmet ned

Omsorg

Vår brosjyre om Omsorg kan du laste ned her >>

I denne brosjyren finner du informasjon om noen av de sakene innen omsorg som vi vil arbeide for i den kommende perioden. Her er ulike punkter knyttet til eldreomsorg, rusomsorg og omsorg for barn og unge.

Skole

Vår brosjyre om Skole kan du laste ned her >>

I denne brosjyren finner du informasjon om noen av de sakene innen skole som vi ønsker å sette på dagsorden den neste fireårs persioden. Hovedvekten er lagt på styrking av lærerkompetanse, foreldremedvirkning og ferdigstillelse av rehabiliteringer av skolene byen.

Miljø

Vår brosjyre om Miljø kan du laste ned her >>

I miljøbrosjyren finner du informasjon om de viktigste muljøutfordringene i den kommende perioden. Hovedvekt er lagt på klimapolitikk, kollektivtransport og byutvikling/bymiljø. Fullstendig oversikt over klimapolitikken finner du her >

Lokaldemokrati

Vår brosjyre om Lokaldemokrati finner du her >>

Her finner du noen av de viktgste punktene i vår politikk for et aktivt lokaldemokrati. Åpenhet og deltakelse er stikkord for Venstres politikk på dette området. Vi vil også arbeide for innsyn i politikernes økonomiske interesser og arbeide for høy etisk standard hos folkevalgte og ansatte i kommunen.

Stadion

Vår brosjyre om Stadionsaken kan du laste ned her >>

I denne brosjyren finner du våre viktigste argumenter for at stadionanlegget ikke bør legges til Flotmyr, og at det i stedet bør satses på et regionalt anlegg som også omfatter flere idretter. Flotmyrområdet bør utvikles gjennom en idekonkurranse der hensynet til byutvikling/sentrumsutvikling er en vesentlig faktor.

Sundet

Vår brosjyre om Strandsonen kan du laste ned her >>

I denne brosjyren presenterer vi vår politikk for utvikling og bruk av de sjønære områdene i byen. Vi legger stor vekt på å sikre alle borgere tilgang til strandsonen og å ta vare på en allsidig bruk av disse områdene, slik at det skal være rom for både næringsvirksomhet, friluftsliv og boliger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**