Miljøprisen 2007 er tildelt Ringerike Kultursenter ved leder Tor Eid

Ringerike Venstres miljøpris ble delt ut i en fullsatt sal under LIPA- konserten i Bysalen Amfi lørdag 01. september ved leder i miljøpriskomiteen, Ole-Gunnar Øhren. Publikum tok vel i mot vinneren av prisen som representerte 200 mennesker som har nedlagt et dugnadsarbeid på 4000-5000 timer i det nye kultursenteret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Begrunnelse for tildelingen:

Det er lagt ned et imponerende dugnadsarbeid av mange for å skape et livskraftig kultursenter på Ringerike. Kultursenteret er for alle. Det vil være en viktig arena for barn og unges oppvekstmiljø i form av opplevelser og muligheter for engasjement.”

Prisen går til enkeltpersoner, virksomheter, organisasjoner eller foreninger som i særlig grad ivaretar naturen eller miljøet, eller bidrar til bedret bo- og oppvekstmiljø i Ringerike kommune.
Foruten et diplom består prisen av et kunstnerisk arbeid av en lokal kunstner. Denne gangen var prisen en akvarell av Eva Haglund.
Det har vært et prisverdig samarbeid mellom frivillige organisasjoner, livssynorganisasjoner, næringsliv og offentlige myndigheter i utviklingen av Ringerike Kultursenteret.

Det er nå 15 år siden Miljøprsen ble innstiftet på Ringerike.

Siden 1998 har følgende fått prisen for årene:

1998 Frivillighetssentralen
1999 Sentrumskirken
2000 Arne Sund
2001 Ringerike Sparebank for sin innsats for fornyelse av Fengselshagen
2002 Ringerike Blå Kors
2003 Ringerike Sportsfiskere for arbeidet med klekkeriet
2004 Åse Solheim for langvarig innsats for barn, unge og eldre
2005 Marit Hagen Ringerike og Hole Hagelag for stell av blomster i Fengselshagen

I komiteen sitter nå: Andreas Groseth, Liv Skretteberg, Kjetil Sudgarden, Grethe Tollefsen og Ole-Gunnar Øhren

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**