Åpenhet i media og forsvaret

Forsvaret har fått mye kritikk for sin mangel på åpenhet etter de siste hendelser i Afghanistan. Media mener at Forsvaret og myndighetenes hemmelighold er mot sin hensikt, ved at nysgjerrigheten hos journalister blir større. Hvordan bør dette forstås fra et liberalt synspunkt?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Den største synd som kan begås i et fritt, åpent og demokratisk samfunn, er å ikke forberede seg på de verste situasjoner og de ondeste hensikter.

Frank Aarebrot sa under et foredrag i Bergen våren 2005, at alle demokratiske samfunn trenger mennesker som sitter i de mørkeste kjellere og tenker de verste tanker. Dette kan også være betegnende for endel av de kapasiteter som finnes i Forsvaret. Vi trenger kapasiteter som støtter opp og beskytter vår åpne demokratiske levemåte. Det er innlysende at disse kapasitetene må skjermes, både i forhold til hvilke kapasiteter vi har, hvilke vi ikke har, de menneskene som representer kapasitetene, og hvilke oppdrag de løser. At dette vekker nysgjerrighet hos media tyder på mangelfull innsikt og forståelse for statsvitenskapelige forhold i journalistkorpset.

Disse kapasitene som skjermes er under fullstendig demokratisk kontroll. til tross for at de ikke opp i dagen hvor hvermansen her hjemme i Norge eller i land hvor de opererer kan ha fullt og helt innsyn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**