“Åpent Gudshus-dag”

Gamle Oslo Venstre ønsker at trossamfunnene i bydelen og Oslo skal arrangere en “Åpent Gudshus-dag”.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Trine Skei Grande

Foto: Rune Kongsro

Venstre ønsker at trossamfunnene i Oslo skal arrangere en "Åpent Gudshus-dag".

– Ved å styrke den religiøse dialogen og dialogen med trossamfunnene kan vi øke kunnskapen om hverandre og kanskje avlive noen myter, sier Trine Skei Grande, stortingsrepresentant for Venstre.

Gamle Oslo er en av de bydelene, og kanskje det stedet i landet, med flest religioner og gudshus representert. Det hefter ofte mye uvitenhet og fordommer om de forskjellige religionene.

Ronny Fagereng

Foto: Fagereng

– Mangfoldet generelt i bydelen kan by på forskjellige utfordringer, men utnyttet riktig er det en stor styrke for bydelen, sier Ronny Fagereng, 1. kandidat til bydelsutbalget i Gamle Oslo.

Som et ledd i denne styrkingen, har Gamle Oslo Venstre har i bydelsutvalget fremmet forslag om at bydelen og byrådet bør gå sammen med trossamfunnene for å arrangere en dag hvor alle gudshus er åpne for byens innbyggere.

– Gudshusene er også kunstferdig utformet og utsmykket, både utvendig og innvendig. Dette kan i større grad vises frem til folk flest, sier Ronny Fagereng, 1. kandidat til bydelsutbalget i Gamle Oslo

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**