Asylsøkere i arbeid

Venstre mener asylsøkere er Norges skjulte ressurs.
Sørlandet trenger fagfolk og asylsøkere i mottak besitter kompetanse som kan avhjelpe mangelen på kvalifisert arbeidskraft i næringsliv og helsevesen.
Det sier Melinda Kvinlaug i Vest-Agder Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Artikkel NRK

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**