Eiendomsskatt og arveavgift

Det er viktig å opprettholde levende lokalsamfunn i hele Tvedestrand.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Bolig med huseier

Eiendomsskatt er grunnleggende urettferdig, og den rammer tilfeldig. Den jevne innbyggers hus og hjem er betalt med vanlige, inntjente penger som er skattlagt den gangen de ble tjent. Hvis pengene hadde gått til forbruk, var en ferdig med det. Hvis en derimot kjøper en bolig, skal pengene skattlegges om igjen, hvert eneste år, så lenge en eier huset. Når en investerer alt en har i hjemmet sitt, føles dette med rette fullstendig feil.

Markedsprisen på eiendommer vil være bestemmende for fastsetting av grunnlaget for eiendomsskatten. For eiendommer som ligger i attraktive kystområder vil dette slå spesielt ut, med høy takst og tilhørende høy eiendomsskatt. I tillegg har vi også arveavgiften som er basert på takst i forhold til markedspris. Begge disse tingene bidrar til at det for mange kan være vanskelig å overta eiendommer langs kysten og at de tvinges til salg. Vanligvis vil slike eiendommer selges som fritidsboliger og på den måten avfolkes kysten. Vi ser konkrete eksempler på dette i dag, spesielt i de områdene som ikke har boplikt, men også i bopliktområder.

Vi kan ikke la strandsonen eller fjellet bare være for "kjendis og rikfolk". Venstres foreslår derfor å endre arveavgiften slik at de som arver bolig eller fritidsbolig og selv tar denne i bruk slipper å betale avgift ved arv. Mange mennesker er fortvilet fordi de ikke har råd til å beholde barndomshjemmet eller fritidsboligen som har vært i familiens eie i generasjoner, fordi arveavgiften blir umulig å betale. Det er helt umulig for vanlige mennesker som er så heldig/uheldig at de har arvet en attraktiv strandeiendom som nå plutselig har fått en verdi 5-10 mil. kroner av sine foreldre og som ønsker å bo der eller bruke den, eventuelt gi den videre til sine barn som et familiested.
Venstre har derfor utfordret regjeringen og finansminister Kristin Halvorsen — som nå er i sluttspurten av arbeidet med statsbdusjettet for 2008 — om å endre arveavgiften slik at det blir mulig for de som ønsker det å fortstatt eie sitt barndomshjem eller hytte som har vært i familien i generasjoner.

Kommunen trenger penger for å yte nødvendige tjenester til befolkningen. Flere innbyggere gir mer penger til kommunekassa i form av skattepenger enn eiendomsskatt vil gjøre. Vi tror at uten eiendomsskatt vil Tvedestrand virke mere attraktiv på potensielle tilflyttere. Sammen med en næringspolitikk som gir flere arbeidsplasser i nærområdet, samt en god boligpolitikk forøvrig, tror vi dette kan gi en økning i innbyggertallet, til fordel for hele kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**