Forpliktende klimaplan

Venstre krever derfor en ambisiøs og forpliktende klimaplan for Ullern, skriver Bent Erik Bakken i et leserbrev i Ullern Avis Akersposten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Bent Erik Bakken

Foto: E. Nikolaysen

I lys av at menneskeskapte klimagasser ødelegger jordens klima og dermed utgjør en betydelig trussel for liv på jorden, vedtok Bystyret en Klimapakke for Osloregionen 03.03.2005. 2 ½ år senere finnes det få spor av bedring i Oslo-områdets utslipp.

Bydel Ullern er dessverre en del av dette problematiske bildet, og mange av de bygninger som huser bydelens aktiviteter varmes eksempelvis opp med forurensende fyringsolje. Den vedtatte Klimapakken innebærer at utslippene må reduseres med omlag 3 % pr år. Vi ligger derfor allerede nesten 10 % på etterskudd.

Venstre krever derfor en ambisiøs og forpliktende klimaplan for bydelen som kan bidra til at klimautslippene i bydelen reduseres med 20 % de nærmeste år, slik at vi utvikler oss i samsvar med Osloregionens plan om halvering før 2030.

Bent Erik Bakken
Leder Ullern Venstre, 2. kandidat til Ullern bydelsutvalg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**