Hanne Marit Henriksen

Hanne Marit Henriksen er Venstres 3. kandidat i Elverum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Hanne Henriksen Elverum Venstre

Jeg er 52 år, bor i Heradsbygd, gift med Oskar og vi har fire voksne barn og fem herlige barnebarn. Jeg er født og oppvokst i Nord Trøndelag, men flyttet til Elverum for 25 år siden. Jeg har jobbet som assistent/fagarbeider i Elverum kommune siden 1987 derav 7 år som hovedtillitsvalgt. Nå jobber jeg ved service og informasjonsavdelingen i kommunen.

Den erfaringen jeg har med meg fra arbeidslivet preger også mine intresser innenfor politikken.
Pleie og omsorg er noe jeg fikk stor interesse for når jeg jobbet som hovedtillitsvalgt, og derfor er det en av mine hjertesaker. Jeg vil jobbe for at de pleietrengende i kommunen får den hjelp og støtte de har behov for.

Vi har nå i kommunen fått flere sykehjemsplasser, men jeg registrer at det kan bli vanskelig og drifte dem. Derfor har Venstre funnet fornuftige og realistiske alternativer. Vi vil ha aktivitører inn i pleien, noe som betyr at de pleietrengende får muligheter for å bo hjemme lengre.

Aktivitører skal bidra med hjelp til selvhjelp. Dette vil medføre at de som jobber under estimert tid får muligheter til en bedre fagligtjenste. Det vil også medvirke til å redusere sykefraværet i pleien. For å få til optimale tjenester må vi, som Elverum Venstre sier i sitt program, ha lik verdi på personalpolitikk og tjenester, noe som jeg skal være med å kjempe for.

Ellers er jeg interesert i skole, miljø, og Elverum som et senter for sykehus, høyskole, og millitæret. Har du spørsmål til meg, send meg gjerene en mail og jeg skal svare så godt jeg kan.

Stem på meg, jeg skal gjøre mitt beste!
Hanne Marit Henriksen

Kontaktinformasjon
Epost: [email protected]
Telefon: 62 41 89 48 (p)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**