Inn i siste innspurten med 5,85% og 1000 nye medlemer

Venstre har fått 1000 nye medlemer netto i år, enda mer enn det gode resultatet med 587 innmeldte i 2006. Gjennomsnittet av de 7 siste meiningsmålingane er 5,85%,

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


eit betre utgangspunkt enn Venstre noen gong har hatt sidan før partibrotet på Røros i 1972, melder

Terje Breivik

Foto: Rune Kongsro

generalsekretær Terje Brevik. Venstre har også auka tal lister grundig, og folk i over 320 kommunar kan nå stemme reine Venstrelister. I Arendal hadde Venstre enorm framgang frå 2003 til 1121 stemmer ved Stortingsvalet i 2005, og framgangens er ut til å fortsette.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**