Lokale miljøplaner

For en gangs skyld så det ut til at miljø ville bli en viktig sak ved årets valg. Dessverre har deler av den debatten blitt borte. For Venstre er saken derimot for viktig til kun å være fine formuleringer i partiprogrammet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


For å nå de nasjonale mål for reduksjon av klimagasser, må vi bidra lokalt. All transport med fylkeskommunal og kommunal avtale og i deres regi, skal gå på miljødrivstoff. Det vil gi lavere utslipp og samtidig bidra til at slikt drivstoff blir tilgjengelig også for den vanlige forbruker.

Samtidig kan billigere busser gi mindre biltrafikk i sentrum og dermed mindre slitasje på veiene samt færre ulykker og køer. Derfor bør vi gi folk billigere eller gratis arbeidsbuss slik at flere setter bilen igjen hjemme. Det er god samfunnsøkonomi.

Venstre vil også arbeide for at alle offentlige bygninger i størst mulig grad skal varmes opp av lokal termisk energi, som eksempel fjernvarme, varmepumper og strømbesparende luft-til-luft omformere. Dette kan gjøres i både nye og gamle bygg. Vi må også kunne stille krav til de som bygger ut at de bruker materiale og oppvarming som gjør at det blir minst mulig klimautslipp. Dette kan vi innarbeide i en lokal klimaplan for Moss kommune.

Miljøpris

Foto: Tore Nilsen

Klimautfordringene gjør at vi må ta globalt ansvar også lokalt. Framtiden kan bli en ren fornøyelse dersom vi handler nå.

Sindre Westerlund Mork
Ordførerkandidat i Moss

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**