Attraktive næringsarealer og havna for næring

Levanger må utvikle mer konkurransedyktige næringsarealer for et mangfoldig næringsliv i kommunen, skriver Venstres Per Einar Weiseth.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Dette må ha utgangspunkt i helhetlige arealplaner som ivaretar både etablerte og nye bedrifters behov, samt lokalsamfunnet forøvrig. Levanger Venstre vil derfor at tilrettelegging av attraktive næringsarealer skal tilfredsstille fem kriterier.
Gi etablerte bedrifter forutsigbare vilkår for dagens virksomhet
Gi bedriftene rom for fremtidige utvidelser av virksomheten
Være attraktive for etableringer av nye bedrifter i kommunen
Hensiktsmessig gruppering av bedrifter basert på type virksomhet og behov
Sikre god sameksistens mellom næring, annen bruk og livsmiljø

Os Havn vest sett fra gjestebryggen

Foto: Tore Rykkel

Venstre mener altså at næringsarealene skal altså fremstå som attraktive for bedriftene, for naboene og for innbyggerne som sådan.
For at en bedrift skal vurdere å starte eller å flytte sin virksomhet til Levanger, er det flere forhold som er avgjørende. Attraktive næringsarealer er bare ett av dem, infrastruktur som veier, jernbane og havner er et annet, og et tredje, og en stadig voksende utfordring, er tilgangen på kompetente personer. I forhold til næringsarealene er det nødvendig at kommunen kan gi klare svar og være ryddig på vilkårene. Det må være lett å finne ut hvor de er, hvilke betingelser som gjelder, hvilken annen virksomhet som er i området, hvilke utviklingsplaner som finnes og hvilken tilrettelegging kommunen vil gi i etableringsarbeidet.
Levanger Venstre mener at havneområdet i Levanger må prioriteres for næringsvirksomhet. Det vil si å stimulere til vekst i etablerte bedrifter, gro frem nye og få andre til å etablere seg i Levanger. Næringsvirksomheten på havna er i dag mangfoldig, og preges av spennende aktivitet og pågangsmot. Helt siden starten med Jotron på midten av 60-tallet har det vært et betydelig elektronikkmiljø i Levanger, og flere av dem holder til nettopp på havneområdet. Bedriftene har høy kompetanse og avansert teknologi, og operer i markeder langt utover kommunen. Bedriftene utgjør en veldig spennende samling av kompetanse og produkter. Det er et sentralt poeng at slike virksomheter ligger i samme område, for å stimulere samarbeidet og å fremstå som attraktivt for nye bedrifter. Det er gjennom å utvikle havneområdet for slike teknologi- og kompetansebaserte bedrifter vi kan skape et spennende næringsliv som skiller Levanger fra andre steder.
Levanger må også tilrettelegge for virksomhet som krever store arealer og har andre krav, slik som slakteriplanene vi nylig har blitt kjent med. For slik virksomhet er det viktigste å komme i tidlig dialog slik at kommunen kjenner behovene og kan tilrettelegge i samsvar med dem. Da er ikke kortsiktige gevinster på salg av areal interessant, men den langsiktige utviklingen av virksomheten og ringvirkningene av denne for kommunen.
Det Levanger trenger er langsiktig utvikling av næringslivet. Det vil sikre et vitalt arbeidsliv og god skatteinngang til alle oppgavene vi vil løse i kommunen. Det vil være til det beste for alle, innen områder som skole, helse og miljø.
Levanger Venstre har satt næringsutvikling på dagsordenen i denne valgkampen. Vi er glade for at det har skapt et slikt engasjement, og vi vil være de fremste til å gjennomføre ambisjonene i perioden som kommer.
Per Einar Weiseth
Levanger Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**