Beste skolevalget på mange år

Venstre gjorde blant de beste skolevalgene i Rana med 12,5 % på Mjølan, 12,7 % på Moheia og 4 % på Kongsvegen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


MJØLAN
Arbeiderpartiet 29,6 %
Fremskrittspartiet 20,6 %
Venstre 12,5 %
Rød Valgallianse 8,6 %
Senterpartiet 8,2 %
Sosialistisk Venstreparti 7,8 %
Høyre 5,8 %
Kystpartiet 2,7 %
Kristelig Folkeparti 1,9 %
Samfunnspartiet 1,2 %
Demokratene 0,8 %
Pensjonistpartiet 0,4 %

MOHEIA
Arbeiderpartiet 32,6 %
Venstre 12,7 %
Sosialistisk Venstreparti 11,8 %
Fremskrittspartiet 11,8 %
Senterpartiet 10,0 %
Rød Valgallianse 7,7 %
Kystpartiet 5,4 %
Høyre 4,5 %
Miljøpartiet de Grønne 1,8 %
Kristelig Folkeparti 0,9 %
Pensjonistpartiet 0,9 %

KONGSVEGEN
Fremskrittspartiet 42,5 %
Arbeiderpartiet 16,7 %
Senterpartiet 10,9 %
Kystpartiet 7,5 %
Rød Valgallianse 4,6 %
Samfunnspartiet 4,6 %
Venstre 4,0 %
Sosialistisk Venstreparti 4,
Demokratene 3,4 %
Kristelig Folkeparti 1,1 %
Høyre 0,6 %
Miljøpartiet de Grønne 0,0 %
Pensjonistpartiet 0,0 %

Debatt i Sandnessjøen

Foto: Ukjent

For mer informasjon og statistikk, sjekk ut: www.samfunnsveven.no

Kilde: samfunnsveven.no

Debatt i Sandnessjøen

Foto: Ukjent

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**