ELVERUM som regionsenter

Venstre vil

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


 - Vi skal avskaffe eiendomsskatten, Line M. Rustad, ordførerkandidat for Venstre.

– Vi skal avskaffe eiendomsskatten, Line M. Rustad, ordførerkandidat for Venstre.

– Være pådriver for å finne fellesløsninger med nabokommuner.
– Avskaffe eiendomskatt.
– Ønske forsvarsansatte velkommen.
– Beholde råderetten over Elverum Energi.
– At hele Elverum får eierskap til Folkehelsebyen
– Videreføre støtten til EVAs støttesenter
– Kjempe for å beholde, styrke og videreutvikle, ved å legge til rette for:
Sentralsykehuset Innlandet, Forsvaret og Høgskolen i Hedmark.
– Jobbe for helhetlig sykkelvei mellom Hamar og Elverum.
– Være åpne for nyutvikling så som Smart Club og Østerdalsporten.
– Ferdigstille Terningen Arena.
– Støtte Østerdalen i kampen om en bedring av RV3.
– Legge til rette for byutvikling der Vestad er med.
– alltid ha attraktive tomter klare for næringsutvikling.

Tilbake til oversikten over programmet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**