Felles Venstreinnsats for rehabiliteringssenter i Risør

I mai 2005 etablerte Risør kommune selskapet “Aust-Agder rehabiliteringssenter Eiendom AS” sammen med Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (LHL). Formålet var å etablere, og drifte et nytt moderne rehabiliteringssenter for Sør Norge i Risør. Samarbeidet mellom Risør kommune og LHL startet allerede i 2000, og vinteren 2005/2006 ble bygget detaljprosjektert og anbudsgrunnlag utarbeidet. Risør kommune har alene avsatt 25 millioner kroner til prosjektet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


På tross av stort behov for rehabiliteringsplasser i hele Sør-Norge er prosjektet ennå ikke realisert.
Det er derfor både nyttig og prisverdig at

Jna Einar Henriksen

Foto: Venstre

Venstres ordførerkandidat Jan Einar Henriksen nå setter nytt fokus på rehabiliteringssenter og lanserer en kombinasjon av hotelldrift og rehabiliteringssenter på Holmen — midt i Risør sentrum. Her er det kort veg til sjø, skjærgård, friluftsområder og ikke minst kort veg inn til Risør sentrum, som i seg selv er rehabiliterende.
Når man ikke frem med opprinnelige planer er det viktig å tenke nytt, og det er nettopp det Henriksen gjør når han peker på mulige felles løsninger for å fremskynde etablering av et senter alle parter ville være tjent med å etablere.
Venstre i fylkestinget og Aust-Agderkommuner og sentrale politikere i Venstre nasjonalt støtter opp om prosjektet og vil søke støtte i alle politiske leire på Stortinget. Samtidig anbefaler vi alle Sørlandskommuner om å stå sammen og støtte Risør kommune og LHL slik at planene om et Rehabiliteringssenter i Risør blir realisert.

Venstre i Aust-Agder ved fylkestingskandidatene Øystein Haga, Grimstad og Marianne S. Lyngvi, Arendal
Førstekandidatene Line Øvernes Mørch, Tvedestrand, Jan Kløvstad, Arendal, Ånon Ausland, Gjerstad, Tor Audun Danielsen, Lillesand

For eventuell vidare kontakt: Jan Kløvstad 91 80 82 56, eller Odd Einar Dørum, Stortinget

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**