Krever konkrete klimaplaner

Venstre mener klimapolitikken i Groruddalen er for puslete. Grorud bydelsutvalgs mål om 50% utslippsreduksjon er et godt mål, men Venstre savner mer detaljerte planer for hvordan det skal oppnås på tjenstestedene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Guro Fjellanger

Guro Fjellanger
Foto: Sveinung Bråthen

Grorud Venstre ivrer blant annet for å skifte ut bydelens tjenestebiler med el-biler. Venstre vil anskaffe 400 ladestasjoner for el-biler i byen, og Grorud Venstre vil kreve bydelens solide andel av disse.
Mer om el-bil i hjemmetjenesten

Grorud Venstre mener også at det er helst vesentlig at de kommunale bygningene i bydelen legger om til miljøvennlig oppvarming. Dessuten må vi bli kvitt mye av tungtranporten gjennom dalen og ikke minst hindre en utvikling av og på sikt få stengt driften i Huken pukkverk.

Det holder med andre ord ikke med kvotehandel og et nei til flyreiser.

– Jeg er lei av tomprat, nå er det tid for klimahandling, sier tidligere miljøvernminister og 4. kandidat til Oslo bystyre Guro Fjellanger til Akers Avis 31. august. Hun går til valg på å halvere Oslos klimautslipp innen 2030. Allerede i den kommende fireårsperioden vil partiet sette i gang tiltak når det gjelder transport, oppvarming og avfall.
Kollektivtilbudet skal bedres ytterligere, prisen på månedskort må senkes til 500 kroner og vi må få busser som går på biodrivstoff.
Mer om ren transport

Les også debattinnlegg om klimahandling i Lokalavisen Groruddalen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**