KULTUR OG ARBEID

Venstre vil

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


– Gjøre en innsats så Restvold er et anlegg idrettsbyen Elverum kan være stolte av.
– At frivillig innsats og dugnad skal premieres med offentlig støtte.
– Arbeide for at vi skal få et moderne bibliotek.

 Vi skal støtte opp om og bidra aktivt til at festivaler og arrangementer i Elverum kan videreutvikles, Tom Kristian Berger, 2. Kandiat for Elverum Venstre

Vi skal støtte opp om og bidra aktivt til at festivaler og arrangementer i Elverum kan videreutvikles, Tom Kristian Berger, 2. Kandiat for Elverum Venstre

– Støtte opp om å bidra aktivt til at festivaler og arrangementer i Elverum kan videreutvikles.
– Jobbe for at Festspillene utvikles.
– Bidra til at Elverum Music Academy blir en suksess.
-Gi Barnemusikk teateret og andre kultur løft for barn og unge mer støtte.
– Gi rådgiving og støtte til folk som vil skape nye arbeidsplasser. Ikke være propp i systemet.

Kultur, teater

– Ha mindre papir og mer tid til folk.
– Ta ansvar som arbeidsgiver der personalpolitikk og tjenester har samme verdi. Det vil medføre en faglig og optimal tjeneste. Det skal være attraktivt å jobbe i Elverum kommune.
-Velferdskontor for ansatte i Elverum kommune.
– gi et tilbud til ungdom under 18år under Grundset Marten og Elverumsdagene.
– Elverum Kunstforening får beholde Nysted.

Tilbake til oversikten over programmet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**