Trondheim må ta fjorden tilbake!

– Som et supplement til den røde strek i Bymarka vil Venstre gå inn for å tilrettelegge for et blått belte der hvor byen møter fjorden og elva, sier Venstres 4. kandidat i Trondheim, Bente Kjøsnes. – Med enkle grep kan befolkningen få tilgang til områder for rekreasjon og opplevelser, som også vil inspirere til å velge sykkel eller fottur på vei til jobb, eller på bytur, sier Kjøsnes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Bente Kjøsnes

Foto: NN

Et helt konkret tiltak i Venstres program for en Grønn by, er å etablere et "blått belte" langs byens fjordfront, bryggekanter og elvebredder, slik at det skal være tilgjengelig for byens befolkning.
– For mange er nærhet til fjorden og elva en svært viktig miljø og trivselsfaktor. Likevel danner lager, industribygg og veier i dag en barriere mellom sjøen og store deler av byen. Miljøbyen må ta fjorden tilbake, sier Bente Kjøsnes (bildet).

Venstre vil gå inn for å åpne en sammenhengende gang- og sykkelvei fra Ilsvika til Rotvoll. Dette vil være et godt miljøtiltak, og vil i tillegg gjøre Trondheim enda mer attraktiv. Samtidig vil det bli en ferdselsåre som inspirerer flere til å ta beina eller sykkelen fatt når de skal til byen, og vil dermed bidra til å redusere bilbruken.
– En opplyst, merket gang- og sykkelvei, med benker, tilrettelagte fiskeplasser og forhåpentligvis også noen kafeer tror vi vil føre til at mange vil gjenoppdage Trondheim som en by ved fjorden, sier Kjøsnes.

Utvikling av sammenhengende blått belte i flere faser

Alt i dag er det mulig å koble turveien fra Korsvika forbi Ladehammeren og over Brattøra. En gruppe fra Venstres styre har befart hele traseen til fots. Med enkle tiltak som vegmerking, markeringer, benker og skilting er det mulig å føre fram en trase der fotgjengere og syklister får oppleve brygger, næring og historikk i havneområdet.

Når ny avlastningsvei kommer over Brattøra, er det planlagt grøntområder og gang/sykkelvei fra Ila til Brattøra. Venstres ønske er å videreføre denne gjennom havneområdet til Korsvika, og med kobling til promenade langs elva. Ved Ila må det blå beltet kobles til turveien langs Nidelva opp til Leirfossen. Fra Ladestien ved Rotvoll kan kyststien følges østover mot Ranheim.

Venstre ønsker også at det blå beltet tilrettelegges for rullestolbrukere, slik at disse kan få frilufts- og fjordopplevelse nær byen.

– For fremtiden blir det viktig å vise langsiktighet i behandling av alle reguleringsplaner som angår det blå beltet der byen møter fjorden. Slik kan man etter hvert kan få en stadig bedre tilrettelagt strand- og bryggepromenade mellom vannet og byen, med grøntområder, benker, belysning og kanskje plass til kaféer, avslutter Kjøsnes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**