Venstres visjon for Rælingen

I år 2020 vil Rælingen kommune være et sted hvor….

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


…de eldre får et variert og individtilpasset tjenestetilbud, skolene er moderne med gode og inspirerende lærere, kommunen har bevart viktige kultur- og rekerasjonsområder, bomiljøene er bilfrie med store og varierte lekeplasser for barna, ulike deler av kommunen blir knyttet sammen med et godt og billig kollektivtilbud, innbyggerne blir hørt og tatt med på råd, det frivillige organisasjonslivet blomstrer og kommunen har fått et variert næringsliv….

Ta et aktivt valg den 10. september, ta et valg for en bedre fremtid – stem Venstre!

Chriss Madsen

Leder og 1.kandidat for Rælingen Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**