Frustrerte velgere

Leserinnlegg til Ringerikes Blad av Frode Haugseth.
Etter noen ukers valgkamp og å ha snakket med mange velgere, både yngre og eldre, kan det virke som mange velgere er frustrerte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Ringerike Venstre Frode Haugseth

Foto: Roar Olsen

Mange er engasjerte i store og viktige saker som veier, stadionutbygging, barnehager, eldreomsorg, skoler osv., og forstår ikke de beslutninger som blir tatt og politiske syn som blir endret fra det ene til det andre sånn over natten, og som også utløser interne konflikter i enkelte partier enten de er på høyre- eller venstresiden.

Det virker som mange ikke lenger har den store tilliten til politikerne. Politikerne er valgt av folket, på bakgrunn av sine partiprogram og andre utsagn og lovnader under en hektisk valgkamp. De er folkets representanter og skylder å holde ord. Det må for all del unngås at viktige saker blir avgjort uten formell og korrekt saksgang, som for eksempel stadionsaken. Velgerne må kunne ha tillit til sine innvalgte, og politikerne har selv et ansvar med å være sin tillit verdig.

Det kan virke som mange velgere er usikre og "på flukt" fra sine tidligere. Uansett, så vil jeg på det sterkeste oppfordre alle velgere til å avgi sine stemmer. Det er dette som styrker demokratiet. Vi må for all det unngå at mange sitter hjemme på valgdagen fordi at de har mistet sin tillit til kommunens politikere. Det finnes alternative partier. Venstre er det eneste partiet som er helt uavhengig, og derav også kanskje det mest demokratiske? Venstre har ingen særinteresser, ingen bindinger til fagorganisasjoner eller andre interesseorganisasjoner.

Venstre er et parti for alle, og som også vil arbeide til det beste for alle kommunens innbyggere. Venstre skal være et parti man skal kunne ha tillit til. Venstre er det eneste rene sentrumsalternativ. Mange tilbakemeldinger fra velgerne under valgkampen tyder også på at Venstre stiller med den beste ordførerkandidaten i Helge Stiksrud, ja faktisk, så hører vi ofte fra velgere som gjerne kunne gi sin stemme til andre partier men ser helst Helge Stiksrud i ordførersetet fra høsten av. I alle fall er det slik at det store flertallet ønsker et skifte her på Ringerike.

Så kjære velger, mandag 10. september er dagen som gjelder. Gi din stemme ut fra din egen overbevisning og vær med på å styrke demokratiet. Gi gjerne din stemme slik at vi nå også endelig kan få til en endring i vårt politiske landskap på Ringerike. Det trenger vi. Godt Valg!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**