Ytringsfrihet for kommuneansatte

Innlegg til Ringerikes Blad av Olav Relling
I et leserbrev på forsommeren i år har to folkevalgte representanter bedt resultatenhetslederne og småskolerektorene om offentlige innspill omkring skolestrukturen. Jeg har konstatert at det
ikke har kommet noen utspill fra skolelederne utover kommentarer fra lederne ved Haug ungdomsskole og Vang barneskole, som stort sett var enig med rådmann Svein Aannestad om
nedlegging av Åsbygda skole.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Ringerike Venstre Olav Relling

Foto: Roar Olsen

For vel l0 år siden var jeg tillitsvalgt for en av arbeidstakerorganisasjonene og uttalte meg kritisk om ansettelsen av en tjenesteleder i forhold til hovedregelen i det kommunale ansettelsesreglementet.. Til min overraskelse ble jeg nærmest truet av daværende rådmann
Oddmund Bergestuen og organisasjonsleder Knut Gigstad om å bruke Komunenes Sentralforbund (KS) mot meg på grunn av mitt leserinnlegg i avisa som tillitsvalgt.

Imidlertid er det et paradoks at nettopp KS oppfordrer kommuneansatte "varslere" til å delta
I den offentlige debatt, men det betinger selvsagt at de (n) ansatte først har gått tjenestevei uten å få respons i systemet. Etter min mening representerer kommuneansatte en ressurs for innbyggerne i kommunen, og det er viktig at medarbeidere på ulike nivåer blir tatt på alvor av ledelsen, spesielt også om ansatte avdekker klanderverdige forhold.

For et liberalt politisk parti som Venstre er åpenhet i kommuneforvaltningen en hovedsak, og det er også nedfelt i kortversjonen av valgprogrammet vårt for kommende fireårsperiode. Det er betimelig og nødvendig at også Ringerike kommune får et moderne mediereglement slik som eksempelvis Steinkjær kommune har.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**