75 års – service

Bærum Venstre vil gå inn for at 75 åringer i kommunen får tilbud om et hjemmebesøk av sykepleier og ergoterapeut for forebyggende innsats og planlegging av eldre dager i egen bolig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Hilde Arneberg

Hilde Arneberg
Foto: I.Skonnord

Effekten er bedre trivsel og forebyggyng på mange plan. Det er viktig å oppdage behov for lege- og tannlegekontakt, og gi ernæringsråd, oppmuntre til sosiale aktiviteter og informasjon om praktisk bistand. Feilernæring og underernæring, redusert tannhelse og nedstemthet er kjente problemer hos eldre mennesker, spesielt dem som bor alene. Mye av dette kan forebygges.

Å kunne bo trygt hjemme er for mange det viktigste aspektet ved alderdom.
Informasjon om og tilpasning av praktiske løsninger i boligen kan skje ved hjelp av ergoterapeut. Hjelpemidlene må komme i huset før problemer, eksempelvis fallulykker, oppstår.

Vi vil arbeide for å gjennomføre denne frivillige besøksordningen for kommunens innbyggere på 75 år.

Hilde Arneberg
Bærum Venstres 4.kandidat

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**