Asdal trenger idrettshall

Både Asdal skole, ungdomsmiljøet og idrettsmiljøet i Øyestad trenger en ny idrettshall. Denne delen av kommunen trenger en idrettshall. Asdal er det eneste oppvekstområdet som ikke har egen hall. Øyestad er eneste oppvekstområde uten hall. Området har en aktiv idrettsforening, og samtidig belastede ungdomsmiljøer som trenger nye utfordringer.

Asdal trenger en god normalhall som gymnastikksal og for aktiviteter på kveldstid. Det handler om handball, idrettskole, leik og andre fysiske aktiviteter, som f.eks. klatrevegg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Jan Kløvstad

Foto: Venstre

I kommunens handlingsplan for 2006-2009 var det enighet om på fortsette planarbeidet, men det var ikke bevilga penger. Også i kommuneplanen er hall på Asdal nevnt. I handlingsplanen er det avsatt 30 millioner kroner til forutsatt utbygging i 2009/2010.

Skolen har ikke gymsal som er stor nok, slik at halvparten av kroppsøvingstimene må gjennomføres andre steder. Så lenge det har svømmebasseng (og det håper vi blir lenge!) kan den brukes, men alle klasser fra 1. til 10. må ha utetimer året rundt. Da er det vanskelig å oppfylle læreplanen. Det er viktig at det blir fortgang i planarbeidet. Det vil gjøre Asdal skole til en enda bedre skole, og en hall vil få stor betydning for de indre delene av gamle Øyestad med gode ringvirkninger også for Rykene og Løddesøl/Nævisdal.

Jan Kløvstad,
førstekandidat for Arendal Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**