Fleire av våre kandidatar

Her er litt informasjon om fleire av våre kandidatar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


3. Tor Inge Dalane Årdal, 34 år
Gift, eit barn
Han er nordsjøarbeidar og bur i Årdal.

4. Anna Hagen 41 år
frå Hjelmeland. Gift, to barn.
Er opphavleg frå St. Petersburg, Russland. Har vært bosatt i Noreg i 11 år og sju år på Hjelmeland.

Er hjelpepleiar og jobbar på Hjelmeland omsorgsenter.
Saker eg ser som spesielt viktige er å skapa trivsel i kommunen for innflyttaren. Trafikk tryggleik spesielt for skulebarn

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**