La det ikke bli løftenes valgkamp

Eit lesarbrev frå Torgeir Skretting.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Og med løftene mener jeg de urealistiske løfter. Jeg er i moden alder men kan ikke huske å ha opplevd noen regjering, uansett farge og sammensetning, som lovet så mye og har gjennomført så lite som den nåværende rød/grønne sosialistiske regjering.
Nå er det lokalvalg men likevel fokuserer riksmedia på rikspolitikerne som turer på med løfter i alle retninger. I politikk synes prioritering å bety mer til alt.

I Sandnes skal vi velge politikere for bystyret i Sandnes. Vi har våre konkrete lokale utfordringer, og vi må prioritere.

Trafikksystemet må få sin forpliktende handlingsplan for kort og lang sikt. Blant hovedpunktene er forlengelse av fire felts motorvei til Bogafjell, Gandsfjordkryssing, bybane inklusive forlengelse til Sandnes øst og kollektivfelt i veinettet. Dette er enorme løft hvor kommunen, fylke og stat må arbeide sammen om finansiering og løsninger. Kommunen må være pådriver og Venstre vil arbeide aktivt med dette i årene framover.

Stor energi vil bli lagt ned fra Venstres representanter for å bygge videre ut tilbudene til eldre, tilpasset den enkeltes behov for bolig og omsorg. Rikspolitikerne krangler om hvem av offentlige og private som skal ha lov til å drive eldreomsorg. Og Fremskrittspartiet, som alltid har en sim-sala-bim-løsning, vil legge om systemet. Vi i Sandnes Venstre vil arbeide for at kommunen og alle andre gode krefter kan settes inn i å løse behov for tilpassede løsninger for den enkeltes behov for omsorg. Det gjelder for de eldre, og det gjelder for andre grupper med behov for omsorg og støtte fra fellesskapet.

Regjeringen har satt i gang et prosjekt for å analysere variasjonen i sosialstøtte mellom kommunene i landet. Hvorfor skal det alltid lages utredninger? Alle vet at de fattigste blant oss sliter hardt. Venstre er opptatt av å gi alle en verdig omsorg. Det mennesket som ikke klarer å finne en plass i arbeidslivet, skal kunne være sikret et økonomisk grunnlag for et verdig liv. Venstre arbeider for å gi hver enkelt av disse menneskene en akseptabel “Borgerlønn”. Og Venstre har foreslått, og vil arbeide for, en økning i minstepensjonene. Det ville være en god start om Sandnes kommune kunne bli en forsøkskommune for ordning med Borgerlønn.

En stemme til Venstre vil være en stemme for styrket omsorg, kvalitet i skolen, hardt tiltrengte trafikk- og miljøløsninger og en grunnstøtte som kan gi et verdig livsgrunnlag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**