Marta Kvikne, 5, kandidat på vallista til fylkestinget

Etter å hatt pause ein periode er Marta nok ein gong kandidat på vallista til Sogn og Fjordane Venstre.
Med dei meiningsmålingane Sogn og Fjorane Venstre har no, er det ikkje umogleg at ho blir fast medlem av fylkestinget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Marta Kvikne

Foto: Marta Kvikne

Ved forrige val mangla Sogn og Fjordane Venstre berre få stemmer på å få inn 5 representantar. Meiningsmålingane no er mykje høgre enn ved samme tidspunkt før sist val. Det er difor godt mogleg at Sogn og Fjordane Venstre får 5 mandat.

Marta vart vald som 2. vara til fylkestinget i 1999, men alt etter nokre månadar møtte ho fast i fylkestinget, og var fast medlem av Hovudutval for Regional utvikling. Dei siste månadane var ho leiar av kulturutvalet.

Her finn du ein presentasjon av Marta Kvikne

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**