Puss opp Fjerdingby skole nå!

Mange elever, foreldre og lærere lurer på hva de ulike partiene vil gjøre med Fjerdingby skole. Vil den sårt tiltrengte rehabiliteringen snart realiseres?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Hvis Ap og SV får flertall etter valget den 10. september er en ting i hvert fall klart – da vil oppussingen av Fjerdingby skole tidligst finne sted i 2009/10. På et møte om skolepolitikk 3. september ble dette ettertrykkelig formidlet av nåværende ordfører Terje Granerud fra Ap. Han uttalte at det nærmest vil være galskap å starte oppussingen av Fjerdingby før ny skole på Smestad står ferdig.

Venstre er dypt uenig i denne påstanden. Venstre mener at Fjerdingby skole MÅ pusses opp umiddelbart, og at dette fint kan skje samtidig som man bygger ny skole på Smestad.

Aps trenering av oppussingen blir ekstra ille da det nå viser seg at skolen har omfattende lekkasjeproblemer fra kloakken. Ca. hver 14 dag må kloakkrør spyles fordi de er tette og kloakk siver ut. Venstre spør om dette er tilstander som politikere fra Ap og SV ville ha tolerert hvis problemet gjaldt rådhuset og kontoret til ordfører og varaordfører? Forholdene er rett og slett blitt uverdige og hvis ikke dagens politiske flertall evner å gjøre noe med dette så bør de byttes ut.

I tillegg er Fjerdingby skole bygget som en to-parallell skole, dvs. for 14 grupper (klasser). Nå huser skolen 21 grupper, og det sier da selv at det blir trangt om plassen. Undersøkelser viser Fjerdingby kommer svært dårlig ut når det gjelder fysisk læringsmiljø, og det er kanskje ikke så rart når toalett- og dusjforholdene er som i en middelsgod feriekoloni fra 50-åra.

Er du enig i at det haster med å gjøre utbedre de dårlige fysiske forholdene ved Fjerdingby skole bør du gi oss tillit ved å stemme Venstre 10. september. Vi kan garantere at rehabiliteringen starter umiddelbart, og at alle brukerne av skolen får de arbeids- og læringsforholdene de fortjener og har krav på.

Chriss Madsen

Leder og 1.kandidat for Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**