Sande Venstre møter grasrota

Vi har forsøkt å tenke litt nytt, i hvert fall er det nytt for oss. Vi valgte oss ut et par områder i Sande, områder der det virker som om folk føler seg tilsidesatt og bortglemt. Sande Venstre satte inn en annonse i Sande Avis om at Holmbeboere kunne treffe representanter for Venstre utafor Holm gml. skole, og en annen dag kunne folk som bor i Østbygda, treffe rep. for Venstre på Sjølshagan.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Natur

Foto: Luth

Hva skjedde så? Jo, på Holm kom det 8 stykker, og på Sjølshagan kom det 5 stykker.
Hva tok de opp? På Holm var det kloakk, bussforbindelse til Sande sentrum, opphopning av skrot på ei hustomt, lys i en undergang under gamle E-18, grendehus og litt vannproblemer.
I Østbygda var det trafikksikkerhet langs Østbygdaveien, bussforbindelse, veilys, gang/sykkelvei, tilknytning til den nye hovedkloakkledningen Kloakk Øst, parkering ved ballsletta og en del andre saker.
På meg virket det som om folk begge steder var glad for at en politiker gadd ta turen ut fra sentrum for å se med egne øyne deres lille del av kommunen.
Ble det gitt noen løfter? Nei, ikke annet enn at jeg lovte på vegne av Sande Venstre at vi skulle arbeide for å få fortgang i de sakene som ble tatt opp, men om vi kommer helt i mål, er det ikke godt å si.

Fred Rikard Fredriksen
1. kandidat – Sande Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**