Venstre styrker Groruddalen

En kjempesatsing på skole og kultur er noe av det Venstres budsjettsamarbeid med byrådet har betydd for Groruddalen, skriver Kjell Veivåg, Oslo Venstres ordførerkandidat, og Linn Beate Kaald Thoresen, Grorud Venstres 2. kandidat til bydelsutvalget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Kjell Veivåg

Kjell Veivåg
Foto: Sveinung Bråthen

Venstre var med og styrket Osloskolen med 45 millioner kroner i årets budsjett. Hele 25 millioner av dette går til kompetanseheving for lærerne. Dyktige lærere er en forutsetning for å få flinke elever. Derfor satser Venstre på etter- og videre utdanning. Vi vil innføre et kompetanseår, som gir lærerne mulighet til å ta videre utdanning.

Venstre er bibliotekpartiet, både i Oslobudsjettene og på Stortinget. Biblioteket er en
kjerneinstitusjon for kunnskap, kultur og fri informasjonsformidling. Biblioteket har også fått en sentral plass i integreringsarbeidet i Oslo, noe vi i Venstre så da Trine Skei-Grande sammen med lokale kandidater besøkte bibliotekene tidligere i sommer. Venstre har vært med å styrke alle bibliotekene i Groruddalen, og i årets budsjett ble Stovner bibliotek styrket ekstra. Nå jobber vi for å utvide åpningstidene, for å gi barn og unge mer tid til leksehjelp og mer tid til å låne bøker hver dag.

Venstre kjenner kulturbyen Oslo, og kulturdalen Groruddalen som en del av byen.
Venstre satser på festivaler, og økte kulturmidler i budsjettet ga oss mulighet til å støtte folkefesten Granittrock i Grorud med 375 000 kroner. Venstre er også med på en fullfinansiering av den nye kultursalen på Rommen skole. Salen skal gi større fleksibilitet i undervisningen, men kommer også til ha funksjoner for folk i nærmiljøet. Rom for kunnskap og kultur er viktig for Venstre, og det viser vi i budsjettene.

Innlegget står i nettavisen til Akers avis.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**