Guro inn i bystyret

5528Gamle Oslos Guro Fjellanger er bystyrekandidat for Venstre i Oslo og står på 4. plass på lista, med store sjanser for å komme inn. I en mail tar hun opp en rekke viktige saker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Klimahandling nå!

Guro var verdens første miljøvernminister som fikk en regjering til å gå av på grunn av klimaspørsmål (nei til forurensende gasskraftverk). Nå vil hun jobbe for at Oslo skal bli en foregangsby innen klima og miljø.

Guro vil blant annet:

at Oslo skal halverer sine klimagassutslipp innen 2030
sette ned prisen på månedskortet til 500 kr (250 for studenter og pensjonister)
ha 400 nye ladestasjoner for el-biler i Oslo
ha egne gater hvor fotgjengere, syklister og kollektivtransport prioriteres
foran biler
erstatte oljefyr med fjernvarme i private og offentlige bygg
få på plass sortering og mottak av plast innen 2009 og matavfall innen 2011
gjøre det enklere for hver enkelt å ta klimavennlige valg i hverdagen.

Hun er spesielt opptatt av luftkvalitet og støy og garanterer å ta vare på byens grønne lunger og friområder.

Oslo for alle!

Guro er særlig opptatt av å bekjempe alle former for diskriminering, og vil være en sterk pådriver for en mangfoldig og flerkulturell by.

Guro vil til initiativ til at universell utforming og tilgjengelighet for alle blir en av hovedvisjonene for den nye kommuneplanen for Oslo. Planen skal vedtas av bystyret i høst og gjelde fram til 2025. Med basis i egen erfaring med nedsatt funksjonsevne vil hun være en garantist for at tilgjengelighet og universell utforming blir tema i alle relevante bystyresaker.

Guro vil blant annet:

at alle offentlige bygg, uteområder og anlegg og all offentlig transport skal være tilgjengelig for alle
gjøre all offentlig informasjon tilgjengelig også for dem som ser og hører dårlig
at kommunen skal være pådriver og bruke sin markedsmakt ved å stille krav om universell utforming ved leie av lokaler og ved innkjøp
kreve at minst 20 % av nye boliger i Oslo blir universelt utformet
ta initiatv til samarbeid med lokalt næringsliv slik at også kafeer, restauranter og kultur- og andre servicetilbud blir tilgjengelig for alle

Guro bor i Gamlebyen i Oslo, og kombinerer et stort miljøengasjement med gode sjanser til å komme inn i bystyret, i motsetning til andre partiers bystyrekandidater fra denne bydelen.

En stemme til Guro er en stemme for en
grønn og åpen by

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**