Ingen Norcem-slakt

Når Robin Koss i PD for 07.09.07 beskylder Lars Sponheim for å lukke øynene og tette ørene for å slippe å se realitetene i øynene, så er det en karakteristikk som passer best på han selv.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Sponheim sa ikke i debattprogrammet fra Tromsø, som han referer til, at han vil nedlegge Norcem. Hans utgangspunkt var det samme som Helene Bjørnøys, at industrien må omstille seg for å få ned CO2-utslippene. Dette gjelder ikke minst verdens sementindustri som står for en vesentlig del av alle CO2-utslippene til atmosværen.

Sponheim sa at vi må bruke mer av miljøvennlige materialer som tre og at en omlegging vil koste arbeidsplasser. Det er ikke det samme som å si at Norcem må nedlegges. Sement er fortsatt et nødvendig byggemateriale.

Norcem har fått ros, også av Venstre, for at de har greid å redusere CO2-utslippene med 15% og NOx-utslippene med 50 %.For å få til ytterligere reduksjoner, må det settes inn en CO2-håndtering som for det planlagte gasskraftverket i Grenland. Her må hele prosessindustrien i Grenland delta sammen med gasskraftverket. De største utslippene fra Norcem kommer fra råmaterialene. Kalkstenen er et fosilt materiale og 40% består av CO2 som drives ut under produksjonsprosessen.

I Porsgrunn Venstre venter vi nå på Stoltenbergs månelanding på Mongstad. Imens driver vi lokal valgkamp.

Gerhard Tornholm
Porsgrunn Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**