Paneldebatt i Åkrehamn

På onsdag var Asbjørn Eik-Nes, Karmøy Venstres 1. kand. deltager i Hgsd. Avis paneldebatt.
Hovedintensjonen med møtet var å gi folk en sjanse til å finne ut hvilke områder det er politisk forskjell mellom partiene på Karmøy

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Asbjørn gikk inn for å redusere skjenketidene. Utgiftene til lønn i de tidlige morgentimene må være større enn inntektene, så forskjellsbehandlingen fra Hgsd. åpningstider anså han som overdrevet.

Han gikk heller ikke inn for å legge det store forbrenningsanlegget på Spanne, med et byggefelt som nærmeste nabo og hvor en ukritisk skal ta i mot alt fra radioaktive brannvarslere til restavfall.

Stadiondebatten var ikke til å unngå. “Med utgangspunkt øst for Haugesund og med en times kjøring i flere retninger, dekkes et område med en befolkning på 160.000. Dette kan gi grunnlag for et stort regionalt idrettsenter, ikke bare fotball og håndball. Med en ishall i tillegg vil en få så mye kjølevann at det holder til oppvarming av en hel badepark” hevdet Asbjørn.
Under temaet skole, henviste Asbjørn til kunnskapsløftet og forslagene med kompetanse år for lærerne, både i Stavanger og Haugesund.
Avslutningsvis ville møtelederne vite hvem som skulle bli ordfører i Karmøy neste 4 år. De anså dette som lite aktuelt for Venstre, Asbjørn viste da til et råd han hadde fått om at Venstre kun utropte varaordførere, men avsluttet med at miljøpolitikken som Frp legger opp til er for langt fra Venstres politikk, så dette samarbeidet ville bli det vanskeligste å få til.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**