Venstre — et godt alternativ!

Kommunepolitikkens oppgave er å utvikle et godt lokalsamfunn og sørge for gode kommunale tjenester. Da trengs det ansvarlige, samarbeidsvillige lokalpolitikere som er lydhøre for innbyggernes meninger og besluttsomme nok til å gjennomføre en politisk linje.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Lillehammer Venstre er et sosialliberalt parti som er trygt plassert i politikkens sentrum, uavhengig av særinteresser. Vi kan samarbeide både til høyre og venstre for å få gjennomført mest mulig av vår politikk. Gjennom samarbeid med andre partier har vi oppnådd mye i denne perioden, og vi har klare mål for hva vi vil gjøre i den perioden vi står foran på viktige områder som skole, eldreomsorg og næringsutvikling.
Dersom også du mener at klimakrisen verden står overfor er viktig ved dette valget: Stem det partiet som i flere tiår har hatt miljøet som sin fanesak!

Johan Schei
1.kandidat Lillehammer Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**