En siste krampetrekning…

40-50 % av Venstres velgere bestemmer seg i løpet av de siste dagene, for ikke å si selve valgdagen, før de lander ned på Venstre. Er du fortsatt usikker, håper jeg du leser videre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Kristin Over-Rein, Aurskog-Høland Venstre

Foto: Christoffer Biong

Først vil jeg helt kort si litt om Venstres ideologi. Kjenner du vår ideologiske basis er det enklere å forutse hvordan vi vil tenke i nye saker som dukker opp i kommunepolitikken:

Venstre er et sosialliberalt parti. Studerer man ordet nærmere ser vi at det kombinerer det sosiale med frihet. Frihet under ansvar er viktig for oss. Vi vil ha høyresidens valgfrihet for enkeltmennesket, samtidig som vi innser at det trengs et sosialt sikkerhetsnett i bunnen. Derfor er vi et sentrumsparti. I media er Venstre dessverre ikke så interessante, siden vi er litt enig med begge ytterkantene. Det er mer interessant for media med konfliktstoff, derfor ser vi Ap og FrP i debatt gang på gang. Vi i Venstre vil heller formidle vår politikk enn å rakke ned på de andre. Vi har stor tro på enkeltmenneskets kreative krefter i skole, næringsliv, kulturliv og politikk. Vi tror at folk stort sett klarer å tenke selv.

… Henger du fortsatt med? Da skal jeg fortelle hvordan vi i Venstre tenker om hva som bør gjøres her i Aurskog-Høland:

SKOLE OG KULTUR
For en uke siden kunne vi lese i Indre at 1 av 3 (!!!) elever i 9. klassen i Aurskog-Høland leser kritisk dårlig og står i fare for å ikke få med seg pensum. Tilpasset opplæring er et overordnet mål for Venstre, og vi vil satse på tiltak for elever med lese- og skrivevansker. For å kunne fange opp problemet og ta seg bedre av hver enkelt elev, er det også avgjørende at det ikke er så mange elever pr lærer. Derfor vil vi ha flere lærere. Det er få søkere til lærerstillinger her i kommunen. En måte å gjøre stillingene mer attraktive på, og dessuten for å beholde motiverte lærere, vil vi innføre et kompetanseår hvor lærerne får mulighet til faglig og praktisk påfyll.
Vi ønsker et variert kulturtilbud i alle kommunens tettsteder. Lag og foreninger gjør en kjempeinnsats rundt om, og vi vil støtte opp om alle typer frivillig arbeid. Vi stiller oss bak vedtaket om kulturhus. I går var jeg på ordførerens kontor og fikk framlagt langtidsbudsjettene inkludert kulturhusprosjektet, og er beroliget om at investeringen er forsvarlig (mer om det i et annet innlegg).

MILJØ
Er miljø noe for et kommunevalg da? Forskning viser at 15% av klimautslippene faktisk kan reduseres med lokale tiltak. Stadig flere innser hvor alvorlig klimatrusselen er, og det må skje drastiske endringer i måten vi lever på innen 2050. (Anbefaler forresten å se Al Gores film “En ubehagelig sannhet”.) Mange av oss er antagelig ikke på denne kloden lenger da, men det er barna og barnebarna våre. Vi vil kunne si til dem at også vi i Aurskog-Høland har gjort det vi kan for å ta vare på miljøet. Vi mener at kommunen må være en holdningsskaper og pådriver, og vi vil derfor starte med en gjennomgang av alle kommunale bygg med tanke på mer miljøvennlige løsninger som også vil gi sparte energiutgifter. Et annet viktig tema er køkjøringen frem og tilbake til byen hver dag. Dette vil vi løse med bedre kollektivtilbud og bussløsninger, og ikke minst: Flere lokale arbeidsplasser.

SMÅBEDRIFTER
Venstre er gründerpartiet. Vi vil at det skal være like naturlig å starte sin egen bedrift, som å være ansatt. Mange av de som sitter i kø ut av kommunen for å dra på jobb, er personer med høy kompetanse. De har jobber som dessverre ikke finnes i vår kommune. Men med litt drahjelp og støtte fra kommunen, vil flere bli interessert i å starte en arbeidsplass for seg selv og flere til i Aurskog-Høland. Det er nesten bare småbedrifter i Aurskog-Høland. Hele 75% av bedriftene er enkeltpersonforetak. 94% har under 10 ansatte. Mindre bedrifter har ikke mulighet til å ha spesialister på alle felt. Vi tror at nettverk er løsningen, enten å samle småbedrifter/gründere i et fysisk kontorfellesskap, eller å skape møteplasser for erfaringsutveksling og felles kursmuligheter.

SOSIALT ANSVAR
De fleste av oss har vel hatt en bestemor eller bestefar som har vegret seg mot å flytte på gamlehjem. Det er en kjensgjerning at de fleste eldre ønsker å bli boende i huset sitt. Vi vil gi mer til hjemmehjelp, slik at de eldre kan få mulighet til å bo hjemme så lenge som mulig. Noen ganger er det kanskje bare litt hjelp til gressklipping og gulvvask som skal til. Men ikke minst er det viktig å forebygge helseproblemer. Aurskog-Høland bruker faktisk under en tiendedel av landsgjennomsnittet til forebyggende helsearbeid. Alle former for aktivitet – idrett, kultur og friluftsliv – vil virke forebyggende på den fysiske og psykiske helsen. Innen psykiatri vil vi ha et bedre mottaks- og oppfølgingsapparat, og sørge for at barn og unge skal slippe å stå på ventelister. Barn og unge er generelt et prioritert område for oss. I sosialpolitikken vil vi omfordele slik at det blir mer til de som trenger det mest.

Det er første gang på 20 år at det er mulig å stemme Venstre i Aurskog-Høland. Vi håper du vil være med på å slippe til nye krefter i kommunestyret!

Godt valg!

Vennlig hilsen
Kristin Over-Rein
1.kandidat Aurskog-Høland Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**