Til innhold
Aurskog-Høland Venstre listekandidater 2023

Aurskog-Høland Venstre

Styret i Aurskog-Høland Venstre

Styreleder: Thomas Strømstad
Nestleder: Olav Martin Bjørnsen
Sekretær: Sylvia Hoff
Styremedlem: Anna Sofie Mørland
Vara: Steinar Aasen
Vara: Kristin Over-Rein

Våre fire valgløfter: 1: Få Aurskog-Høland på kartet: Ren Bjørkelangensjø; Attraktivt landemerke; Solceller på nybygg. 2: Sette folk først og ønske mangfold velkommen: Praktiske linjer i ungdomsskolen; Alternative boformer; Flyktninger som ressurs. 3: Fremme gründerskap og digital virksomhet: Næringshage for økt innovasjon i næringslivet; Investeringsfond som støtter lokale startups; E-sport; Entreprenørskap i skolen. 4: Satse på tog og buss: Tog Oslo-Stockholm med stasjon på Bjørkelangen. Nattbuss fra Lillestrøm i helgene. Pendlerparkeringer.

 

Les hele programmet her

Nye medlemmer er hjertelig velkommen. Bli med oss i en positiv utvikling av kommunen! Bli medlem

Hovedpunkter fra programmet

 • Klima og miljø

  Venstre vil:
  • Gjøre Bjørkelangensjøen til et rent og attraktivt rekreasjonsområde.
  • Ha mer fornybar energi.
  • Gjøre solceller obligatorisk når det skal oppføres nye offentlige bygg.

 • Kultur

  Venstre vil:
  • Gjøre Aurskog-Høland godt synlig ved å utlyse en idékonkurranse om en attraksjon som kan bli et landemerke.
  • Ha en kultur- og idrettskonsulent i full stilling i kommunen.
  • Støtte etablering av et E-sport- tilbud i Aurskog-Høland.

 • Skole

  Venstre vil:
  • Innføre praktiske linjer i grunnskolen (ungdomstrinnet), i samarbeid med yrkesfaglig utdanningsprogram på videregående.
  • Styrke samarbeidet mellom Ungt entreprenørskap, ungdomsskolene og de videregående skolene.
  • Tilby elevmekling i alle kommunale grunnskoler.

 • Sosialt ansvar

  Venstre vil:
  • Etablere alternative boformer for alle personer med omsorgsbehov.
  • Gjøre økonomisk rådgivning tilgjengelig for de som har behov for det.
  • Gi flyktninger mulighet til å bruke personlig og faglig kompetanse til eget og felles beste.

 • Næringsliv

  Venstre vil:
  • Ha flere private arbeidsplasser i Aurskog-Høland, gjennom å etablere en næringshage i et privat-offentlig
  samarbeid .
  • Gi et løft for innovasjon og gjøre det attraktivt
  for teknologiselskaper å etablere seg her.
  • Støtte opp om nyetableringer ved å bidra i et investeringsfond sammen med private investorer.

 • Samferdsel

  Venstre vil:
  • Etablere nattbuss fra Lillestrøm til Bjørkelangen natt til lørdag og natt til søndag.
  • Støtte forslaget om tog mellom Oslo og Stockholm, med stasjon på Bjørkelangen.
  • Etablere flere pendlerparkeringer på Blaker og Svingen, gjennom et samarbeid mellom Aurskog- Høland og Lillestrøm.

Våre folk

Kristin Over-Rein<

Kristin Over-Rein

2. kandidat (reelt sett 1. kandidat pga nr 1 på valglista flyttet)