Mot full bredbånsdekning

Etter initiativ fra Melhus Venstre søkte Melhus kommune om midler fra fylket for å få full bredbåndsdekning. Nå er 1,6 millioner tildelt kommunen. Absolutt den største andelen av midlene fra fylket gikk til Melhus.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Bredbåndsdekning

Foto: L. Thomassen

Full uttelling
Etter at Melhus Venstre tok initiativ overfor kommunen ble det fortgang i saken om å søke fylkesmidler for å oppnå full bredbåndsdekning. Dette var midt i ferien, men likevel var det over 60 innbyggere i kommunen som varslet om at de mangler bredbånd. Dette resulterte i en søknad til fylket som ble sendt i slutten av juli. Allerede nå er det klart at Melhus får tildelt hele 1,6 av 1,9 millioner som fylket hadde til disposisjon. Dette er full uttelling til Melhus Kommune. Forutsetningen er at kommunen legger i en like stor andel slik at det totale beløpet blir 3,2 millioner.

Dette er sannsynligvis den siste runden med tildeling av offentlige midler for å oppnå full bredbåndsdekning i Norge. I følge signaler fra regjeringen skulle denne runden samle opp de resterende som manglet slik at man forventet full bredbåndsdekning innen utgangen av året. Hadde ikke Melhus Venstre fanget opp denne saken rett før ferien, frykter vi at det hadde vært for sent. De områdene som mangler dekning er områer hvor det ikke er kommersielt lønnsomt å bygge ut, derfor kunne det tatt lang tid før problemet hadde blitt løst.

Nå må kommunen få på plass en skikkelig kartlegging av absolutt alle som mangler bredbånd i dag. Også de som ikke har tenkt å anskaffe det selv i første omgang. Snakk med naboer, familie og venner i Melhus Kommune og hjelp til å få alle aktuelle til å melde fra til kommunen innen 14 dager.

Meldte du deg forrige gang, så ta en telefon igjen og sjekk at alle nødvendige opplysninger er registrert.

Takk til alle som bidro til at det nå ser ut som om Melhus Kommune skal klare å få full bredbåndsdekning!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**