Godt valg – nå bestemmer du!

Valgkampen er over, og nå er det opp til deg. Ikke la muligheten til å være med
og bestemme over Grimstads framtid gå fra deg! Velg det partiet du er mest enig med — ingen er enig i alt et parti står for!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Grimstad Venstres toppkandidater

Foto: Eirik Antonsen

Venstres budskap i valgkampen i Grimstad har vært:

Ta vare på ildsjelene og engasjementet: Vi skal sørge for bedre vilkår for alle frivillige i lag og foreninger, og igjen gjøre Grimstad til en foregangskommune innen kultursatsing.

Ta vare på universitetsbyen: Grimstad skal lykkes som universitetsby, særlig gjennom satsing på å gjøre kommunen mer attraktiv for unge mennesker.

Ta vare på gamlebyen: Bevaring av Grimstad sentrum er et sterkt ønske fra innbyggerne, og skal ikke skje på utbyggernes premisser. Venstres lille grønne sentrumsplan viser løsningene.

Ta vare på opplevelsene og mulighetene: Grimstad må rette blikke framover og investere i framtida. Det betyr blant annet bygging av et moderne bibliotek nå, og mer satsing på næringsvirksomhet basert på kultur og opplevelser.

Ta vare på hverandre:
Vi skal satse på kunnskap og kvalitet i skolene og en verdig eldreomsorg, ikke slite ut medarbeidere med skoleomorganisering eller la eldre vente i årevis på utbygging av institusjonsplasser og hjemmetjenester. I kommunen skal vi innføre en mer åpen og inkluderende arbeidsform.

Ta vare på miljøet: Venstre er det partiet i Grimstad som har løftet fram klimautfordringen – og tatt initiativet til en ambisiøs klimaplan for Grimstad – kommunen vår skal ikke skape miljøproblemer, men bidra til løsningene.

Kort sagt, ta vare på framtida! Stem Venstre!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**