Kjære velger!

En hilsen fra Sandnes Venstre sin toppkandidat, Tove Frantzen. Skole, miljø og sosialt ansvar er toppsakene til Sandnes Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


I Sandnes går vi et spennende valg i møte. Det knytter seg også stor spenning til hvilke partier som kommer til å danne flertall. Venstre kan være det partiet som ender i vippeposisjon. Det som da blir det viktige er å få gjennomslag for Venstre sin politikk!

Innen skole er det viktig å få rektorer på hver skole. Det er viktig barna får gå på skole i sitt eget nærmiljø. Det er viktig at skolen i Sandnes har fokus på kvalitet i opplæringen og respekt for hverandre. Venstre ønsker en prøveordning i Sandnes med kompetanseår for lærerene — for elevens skyld.

Et samfunn kjennetegnes av hvordan vi er i stand til å ta vare på de som har de største behovene. I Sandnes har vi uløste oppgaver innen rusomsorg og ettervern. Vi har eldre som har behov for flere tjenester. Vi har barn og unge som av ulike årsaker trenger at samfunnet gir de noe ekstra. Venstre har jobben med å få større fokus på disse tjenestene de fire siste årene, og det vil vi fortsette med de fire neste.

Klima har ikke fått den oppmerksomheten i valgkampen som det burde fått. Når den politiske hverdagen etter valget begynner vil Venstre fortsatt ha klimaspørsmål på dagsorden. Venstre mener at vi skal ha et klimaregnskap for Sandnes, og vi må ha forpliktende planer for hvordan vi skal redusere utslippene av klimagasser i vår kommune. Klima er en lokal sak, og det betyr en forskjell at kommunene bidrar til å redusere utslippene. Venstre vil jobbe for å få på plass kollektivfelt og andre tiltak som gjør at bussene kommer raskest mulig frem. Venstre vil ha på plass bybane, og vi mener at vi må begynne planleggingen av dobbeltspor videre sørover nå!

Kø og manglende kapasitet på veisystemet har vært en viktig sak i valgkampen, og dette vil også være en viktig sak de neste årene. Venstre vil ha utvidelse av E-39 forbi Bogafjell, og en kryssing av Gandsfjorden må komme. I løpet av de neste årene vil også ny RV 505 fra Godsterminalen til Foss Eikeland og videre til E-39 bli et aktuelt tema. For Venstre blir det viktig å få en trasee som bevarer Figgjoelva som det fantastiske området det er, både som turområde og med verdifulle fiskeplasser. Den gamle Ålgårdsbanen ligger der fortsatt, på sikt bør denne igjen tas i bruk som en arm av den fremtidige bybanen.

Vi skal love deg at vi hver dag de neste fire årene skal jobbe for å få gjennomslag for de sosialliberale verdiene og våre lokale enkeltsaker. Du finner mer om dette på nettsidene våre.
Ta gjerne kontakt også etter valget. Spør hvor sakene blir av hvis du synes det blir stille Men mandag gjelder det. Det gjelder å stemme Venstre, spør du meg!

Jeg vil til slutt si takk til alle dere som har kontaktet oss i valgkampen. Takk for alle spørsmål, og takk for utfordringer! Takk for alle positive tilbakemeldinger og oppmuntrende ord!

Godt valg og bruk stemmeretten!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**