Lillehammer Venstre vil slåss for et fullverdig sykehus på Lillehammer

Vi er bekymret over de stadige kuttene
som skjer i drifta. Sykehuset har nå et
underskudd på 16 mill kr og nye
innstramninger er varslet i budsjettet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Venstre mener at det er feil å styre
sykehustilbudet i et felles helseforetak
med Hedmark.
Venstre vil at ansvaret for sykehuset
må føres tilbake til Oppland
fylkeskommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**