Ingen barn skal vokse opp i fattigdom

Venstre i Asker og Bærum aksepterer ikke at barn må vokse opp i fattigdom. I både Asker og Bærum blir barnetrygd betraktet som inntekt når kommunen beregner sosialhjelp. I praksis betyr det at de fattigste familiene kan få barnetrygden konfiskert av kommunen. Dette er noe Venstre vil sette en stopper for!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Audun Vindøy

Audun Vindøy
Foto: Unge Venstre

– Barnetrygden skal sikre at ingen barn vokser opp uten et minimum av velstand, uavhengig av foreldrenes inntekt. Det er både tragisk og absurd at denne viktige velferdsordningen ikke når fram til de som trenger den mest sier Audun Vindøy, 6.kandidat for Venstre i Bærum.

– Her i Bærum hvor velstanden er så stor, blir det ekstra vondt å være fattig. Fattigdom i dag er ikke å sulte, men å bli stående uten de goder og muligheter som alle andre tar for gitt, sier Vindøy. Ikke alle barn får bli med venner på kino, eller har råd til å gi gave i bursdagsselskap til venner i klassen. De trenger barnetrygden og det vil Venstre sørge for at de får, avslutter Vindøy.

– I Asker Venstre ønsker vi å gjøre noe for barn som vokser opp uten den velstanden vi alle tar for gitt. Tanken om et kommunalt rabattkort var et resultat av dette ønsket, men det kunne virke stigmatiserende sier Ingvild Tautra Vevatne, varaordfører i Asker. Å sikre at barnetrygden går uavkortet til alle som mottar sosialhjelp er et tiltak som gjør at vi når de barna som trenger det mest, uten ekstra byråkrati eller at noen skal føle seg hengt ut.

– Jeg vil ta med denne saken til Kommunenes Sentralforbund og jobbe for at også andre kommuner lar barnetrygden nå fram til de som virkelig trenger den, avslutter Vevatne.

Venstre vil heller ha en smalere og mer treffsikker velferdsstat, der det blir mer til dem som trenger det mest. Derfor vil vi også differensiere barnetrygden etter familieinntekt slik at de fleste får noe mindre og de som virkelig trenger det får en betydelig økning. Om alle som vokser opp skal ha et akseptabelt nivå av materielle goder, så betyr det at noen må få mer fra felleskapet enn andre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**