Sagene Venstre gjorde brakvalg!

I årets kommunevalg gjorde Sagene Venstre det svært godt, og bydelen gav et av de beste resultatene for Venstre i hele Oslo.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Med en oppslutning på 11% i Sagene er bydelen en av de der Venstre har størst oppslutning i Oslo. Dette er en framgang på hele 6,2% fra 2003 da vi kun fikk 4,8%. Dette betyr at Sagene Venstre har mer en fordoblet resultatet fra forrige valg, og vi har til og med gått fram i forhold til Stortingsvalgsresultatet fra 2005 der vi fikk 9,5%. Best var framgangen i kretsen Lilleborg skole, der vi fikk 12,7%, en framgang på hele 8,1% ift. forrige valg da vi fikk 4,6%.

Resultatene fra bydelsvalget gjenstår fortsatt å telle opp, men med utgangpunkt i de foreløpige resultatene vi har fått ligger vi trygt inne med to mandater av 15 i bydelsutvalget, en fremgang i forhold til dagens ene mandat. Totalt går borgerlig side fram ett mandat og stillingen er nå 9-6 til hhv. sosialistisk og borgerlig side lokalt. En foreløpig mandatfordeling gir følgende resultater:

AP: 5 (+1)
SV: 3 (-2)
RV: 1 (0)
V: 2 (+1)
H: 3 (+1)
FrP: 1 (-1)

Hvem som er valgt blir ikke klart før fredag, da de endelige resultatene med personstemmer skal legges fram.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**