Venstre inn med 2 representanter i Ullern bydelsutvalg

Venstre har mer enn doblet oppslutningen i forhold til forrige kommunestyrevalg i Ullern.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Gruppen i bydelsutvalget består av Liv Wiborg Karlsen og Bent Erik Bakken, som også er hhv. nestleder og leder i Ullern Venstre. De ser frem til å videreføre arbeidet for en aktiv lokal klima- og miljøpolitikk, bedre omsorgstjenester og en styrking av skole- og fritidstilbudet for barn og unge.

Ullern Venstres leder sier seg fornøyd med årets valgkamp, særlig med oppslutningen i Ullern vgs stemmekrets som var på 19,8 %. Samlet oppnådde Venstre en oppslutning på 13,2 % i bydelen.

Er du en av de 1992 i Ullern bydel som stemte på Venstre i bydelsvalget? Bli medlem av Venstre for få innflytelse på politikken vår, og for å gjøre oss sterkere!


Gå til innmeldingsskjema

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**