Både ordfører og varaordførervervet glipper for valgvinneren

Mye tyder på at samarbeidet mellom Sp og Venstre i Sigdal avsluttes. Dermed kan Runolv Stegane, til tross for at han og Venstre ble valgvinner, se langt etter det varaordførervervet han har i dag. -Slik det ser ut nå er det liten mulighet for å kunne fortsette i denne posisjonen, sier Runolv Stegane.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Allerede før valget gjorde Høyres 1. kandidat Hellik Kolbjørnsrud det klart at han ville støtte Senterpartiet i kampen om ordførervervet. Dermed forsvant Venstres mulighet til å få ordføreren. Venstres eneste mulighet var å samle H, Ap, Frp og V. Det ville gitt flertall for Stegane som ordfører.

Stegane

Foto: Ole Marius Fossen

– Det tyder på at denne muligheten er borte, og når Sp synes å være lunkne til videre samarbeid med Venstre, glipper også varaordførervervet, sier Stegane.

Venstres gruppe på fem samles til konstituerende møte mandag kveld. Da vil den nye situasjonen bli diskutert. Mye tyder på at Venstre vil sitte i opposisjon de neste fire åra. I kraft av egen stilling vil Venstre få svært mange ekstra posisjoner med bl.a. to representanter i formannskapet og to i hvert hovedutvalg.

– Jeg er uansett veldig glad for Venstres resultat og den store tillit jeg personlig fikk ved valget, sier Runolv Stegane.

Det er liten tvil om hvem som gjorde det beste personvalget i Sigdal. I tillegg til 209 ekstra personstemmer, fikk Stegane hele 60 personlige overføringer til andre partilister (slengere). Det var ingen andre som var i nærheten av et slikt resultat. Hadde disse 60 stemt Venstre i stedet for å gi Stegane personstemme, hadde det sett helt annerledes ut i kampen om ordførerveret.

Stegane er forøvrig svært opptatt med forhandlinger om politikk og posisjoner som fylkespolitiker. Mye tyder på at Venstre vil få større sukess der enn ved den konstitueringa i Sigdal.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**