Om makt og avmakt!

Haugesunds Avis kommenterer i dag på lederplass Venstres avgjørelse om å stå fast på sitt løfte om ikke å gå inn i et politisk samarbeid med partier som ønsker å videreføre stadionprosjektet på Flotmyr. Avisa mener at Venstre burde ha brutt sitt løfte til velgerne for å sikre seg posisjoner og innflytelse. Samtidig opprettholder avisa påstander den selv har avsannet om Venstres angivelige vingling i denne saken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Tore Nilsen

Foto: Iren Frøiland

Tore Nilsen, leder i Haugesund Venstre, har i et svarbrev gitt uttrykk Venstres posisjon i denne saken. Av dette brevet går det fram at Venstre aldri ville latt seg binde i en avtale som slo fast at nytt stadion skal ligge på Flotmyr, uansett hvordan det går med FUBs prosjekt. At Frp og KrF har valgt å frasi seg muligheten til å vurdere andre alternativer dersom FUBs prosjekt ikke lar seg realisere, er intent mindre enn oppsiktsvekkende.

— I Venstre vil vi stemme for saker vi er for, og mot saker vi er mot, sier Tore Nilsen. — Samarbeid om saker som er til byens beste er vi gjerne med på, men vi forbeholder oss retten til å vurdere hver sak etterhvert som de dukker opp. Vi er valgt på Venstres program og av Venstres velgere. Vår fremste forpliktelse er å ivareta de løfter vi har gitt våre velgere.

Les lederartiklen her >>

Les hele brevet her:

Om makt og avmakt!

Haugesunds Avis omtaler på lederplass det de kaller maktspillet i Haugesund. I den anledning avlegger de også Venstre en visitt. Det er alltid hyggelig å bli omtalt, særlig om omtalen også bygger på fakta.

I lederartiklen omtales også Fremskrittspartiets knefall og ydmykende retrett i jakten på posisjoner. Partiets minstekrav betegnes som en "flopp" som velgerne ikke kommer til å glemme så fort. Det er ikke vanskelig å være enig i det.

Verre er det å forstå lederens beklagelse over at Venstre ikke er villige til å begå samme form for politisk harakiri. Det synes som om man ikke har forstått at Venstre og Høyre i stadionsaken er dypt uenige, og at denne saken er avgjørende for begge partier.

Man kan da umulig ha oversett at flertallet i Haugesund bystyre gjennom avtale har forpliktet seg til å sørge for at et nytt stadion blir plassert på Flotmyr, uansett hva som skjer med FUBs planer. Både Frp og KrF har gjennom denne avtalen akseptert å bli politisk vingeklippet, uten rett til fritt å velge mellom ulike alternativer. Deres uttalelser i valgkampen om at en eventuell manglende finansiering kunne åpne for andre alternativer er effektivt erklært døde og maktesløse.

Høyre har diktert vilkårene og tydelig vist at makta rår. For Venstre vil det aldri være aktuelt å selge seg for posisjoner på en slik måte som FrP og KrF her har gjort. Når vi lover velgerne noe, har dette holdbarhetsdato utover valgdagen.

Politikk er å søke makt. Vår vurdering er at den avtalen Frp og KrF har inngått med Høyre er en oppskrift på avmakt. Vi ser liten verdi i posisjoner for posisjonenes skyld. Vi trenger ikke politiske pontifikalier for å arbeide for det vi står for. I Venstre har vi tro på makten i de bedre argumenter.

Lederartikkelen forsterker oss i den troen. I mangel på bedre argumenter for hvorfor Venstre og Haugesund vil være tjent med politisk prostitusjon tyr man til allerede avsannede påstander om vingling. Ironisk nok i en lederartikkel som beklager at Venstre ikke vinglet når det gjaldt som mest.

Tore Nilsen
leder i Haugesund Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**