Reidar Fosdahl

5. vararepresentant til kommunestyret og 1. vara til Hovedutvalg for budsjett, økonomi og finans

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Reidar Fossdahl

Foto: Halden Arbeiderblad

Reidar Fosdahl jobber til daglig som HMS-sjef ved Nexans på Isebakke i Halden.

Nåværende verv i Halden kommune
* Likestillingsutvalget
* 1. vara, Hovedutvalg for budsjett, økonomi og finans
* Personlig vara for Tone Skråning til Halden Sparebank 1 Forstanderskap

Tidligere verv i Halden kommune
* 1. vara, Planutvalg for by/miljø og næring

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**